Home                                                                                                                                                       skymasterjets@263.net 

 德國 JetCat 噴氣引擎
 X-TremeJet's 飛機系列
  電動函道飛機系列
        傳動配件
   噴氣飛機用舵機
       氣壓配件
    德國 Jet Cat下載區
   經銷商及網站連結
JetTronic 電子氣閥

 

單向電子氣閥 


向電子氣閥 


起落架艙門用的延遲開關 


起落架艙門用的小氣筒  (12mm/24mm/38mm)

日本 SMC 氣壓錶 

T-3通 (10 pcs)

X-4通 (4 pcs)

單向氣閥 

氣管